Stron Internetowych Pozycjonowanie

Na czym polega e-commerce?

Pojęcie może brzmieć dziwnie, jednak mamy z nim współcześnie do czynienia powszechnie. Bo e-commerce to nic innego, jak powszechnie rozumiany handel drogą elektroniczną. Najbardziej powszechną jego formą są zapewne sklepy online. To wszelkie sposoby, które sprzyjają nawiązywaniu umów handlowych na odległość. W branży e-commerce wykorzystuje się współczesne urządzenia, jakim jest smartfon, faks czy telewizja.

Najczęściej e-commerce utożsamia się z działalnością sklepów w sieci. Ale nie jest to słuszne. Jest tak bowiem, że taka działalność nie może odnosić się tylko i wyłącznie do sklepów online. W licznych przypadkach umowy handlowe podpisywane elektronicznie mają charakter pośredni. Oznacza to tyle, że zamówienie produktu i płatność za niego zachodzi drogą elektroniczną, a dostarczenie zamówionego produktu, realizuje się w sposób tradycyjny lub odbiera się go samemu. Transakcje elektroniczne mogą też mieć charakter bezpośredni. Wtedy wszelkie działania odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci. Tu zamawia się produkt, płaci za zakup i w ten sam sposób się go dostaje. Branża e-commerce bardzo szybko się rozwija, o czym decydują głównie zyski, jakie uzyskuje się z handlu elektronicznego. To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Mniejsze koszty dla sprzedawców. Lepsze możliwości wyboru, jeżeli chodzi o poszukiwane produkty. Handel elektroniczny wykazuje też słabsze strony. Nierzadko tutaj wymienia się ograniczone możliwości na dokładne sprawdzenie towaru. Do negatywnych stron handlu elektronicznego zalicza się też niebezpośredni kontakt ze sprzedającymi i często opóźnienia w dostawach. Nawet mimo słabych stron branża e-commerce radzi sobie bardzo dobrze.
 http://pozycjonowaniebezryzyka.pl

Related Posts