Opieka całodobowa nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całej Polsce. Oferta obejmuje przeróżne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, państwowe i prywatne domy opieki, a także domowe oraz stacjonarne hospicja. Pomoc adresowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny zespół lekarski, pielęgnarek, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl

Related Posts